Bảng hoạt động

Bài trước Bài tiếp theo

Bảng hoạt động là công cụ phát triển nội dung tương tác với ngôn ngữ lập trình tự nhiên dành cho đối tượng no-code (đối tượng không có kiến thức về công nghệ lập trình). Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh, phát triển nội dung tương tác một cách đơn giản với giao diện thân thiện. Từ các câu lệnh có sẵn trên bảng hoạt động, bạn hãy kết hợp các câu lệnh với nhau để tạo ra một nội dung tương tác hấp dẫn. Trong bảng hoạt động có mục Lớp, bạn sử dụng để có thể điều chỉnh phân cấp thứ tự hiện thị của các dối tượng trên slide.