Vẽ - Công cụ vẽ nâng cao

Bài trước Bài tiếp theo

Để thực hiện tạo đối tượng hình vẽ nâng cao cho bài giảng, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Để vẽ thanh trượt, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn công cụ vẽ thanh trượt.
 2. Chấm các điểm liên tiếp trên slide để tạo thành đường vẽ.
 3. Chọn nút Dừng vẽ khi đã vẽ xong.

Đặc biệt khi ấn và giữ đồng thời di chuột sẽ vẽ được các nét cong.

Mẹo nhỏ, để vẽ được thanh trượt đẹp bạn cần vẽ nhiều lần hoặc vẽ theo mẫu. 

Thanh trượt là một công cụ vẽ nâng cao, với tính năng cho phép tương tác kéo theo đường đã vẽ sẵn khi xem trước. Thường được sử dụng để tạo các nét vẽ số, chữ cái.

Để vẽ đường dẫn, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn công cụ vẽ đường dẫn.
 2. Chấm các điểm liên tiếp trên slide để tạo thành đường vẽ.
 3. Chọn nút Dừng vẽ khi đã vẽ xong.

Đặc biệt khi ấn và giữ đồng thời di chuột sẽ vẽ được các nét cong

Đường dẫn là một công cụ vẽ nâng cao, tạo ra các hướng, đường di chuyển cho các đối tượng trên slide. Sẽ được áp dụng trong Bảng hoạt động.

Để vẽ quỹ đạo, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn công cụ vẽ quỹ đạo.
 2. Chấm một điểm làm tâm quỹ đạo rồi di chuyện chuột để chọn bán kính phù hợp.
 3. Chọn nút Dừng vẽ khi đã vẽ xong.

Đặc biệt khi ấn và giữ đồng thời di chuột sẽ vẽ được các nét cong

Quỹ đạo là một công cụ vẽ nâng cao, tạo ra các đường quỹ đạo kín như quỹ đạo hình tròn, quỹ đạo hình elip. Có thể cài đặt đối tượng trên slide di chuyển trên quỹ đạo.

Để vẽ điểm neo, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn công cụ vẽ điểm neo.
 2. Điểm neo sẽ hiện ra ở giữa slide
 3. Ấn vào điểm neo thì bạn có thể phân nhóm điểm neo: Thêm điểm neo, đổi tên điểm neo và xóa điểm neo.

Điểm neo là một công cụ vẽ nâng cao, nhằm đánh dấu các vị trí trên slide

Để khi trong bảng hoạt động bạn có thế tạo tương tác cho đối tượng di chuyển đến vị trí đó.

Để vẽ vẽ vùng, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn công cụ vẽ vùng.
 2. Chấm các điểm liên tiếp trên slide để tạo thành vùng tương tác
 3. Chọn nút Dừng vẽ khi đã vẽ xong.

Vùng đang vẽ sẽ không hiên ra khi bạn chọn xem trước.

Vẽ Vùng là một công cụ vẽ nâng cao, nhằm tạo vùng tương tác được cho các đối tượng trên slide.