Xóa phông chữ đã chọn

Bài trước Bài tiếp theo

Để xóa phông chữ trong danh sách phông đang có, hãy làm theo các bước sau:

  1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Cài đặt.
  2. Từ danh sách phông chữ đang hiển thị trên bảng trình bày, bạn hãy xác định phông chữ muốn xóa.
  3. Bấm chọn vào biểu tượng thùng rác để xóa phông chữ.

Nếu bạn xóa nhầm phông chữ thì có thể thêm mới lại theo hướng dẫn ở trên.