Tìm kiếm bài giảng

Bài trước Bài tiếp theo

Để tìm kiếm nội dung phù hợp với mong muốn, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ chức năng thư viện, bạn hãy chọn vào thanh tìm kiếm.
  2. Nhập nội dung tìm kiếm mong muốn. Ví dụ: Phiếu ôn tập Toán 1.
  3. Khi nhập xong nội dung tìm kiếm thì chọn phím Enter để tiến hành.