Làm thử bài tập trắc nghiệm

Bài trước Bài tiếp theo

Để kiểm tra lại bài tập trắc nghiệm đã giao và xem trước học sinh trong lớp khi làm bài sẽ thấy giao diện như thế nào để hướng dẫn các con, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào bải tập muốn làm thử.
  2. Chọn nút Làm thử bài tập của bảng thông tin bên trái..
  3. Hệ thống sẽ mở giao diện làm bài, sau khi làm xong bạn hãy chọn nút Nộp bài để hoàn thành.