Thêm mới học liệu

Bài trước Bài tiếp theo

Để thêm học liệu vào lớp học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ giao diện học liệu, bạn hãy chọn vào nút Thêm học liệu phía trên cùng bên phải.
  2. Hệ thống sẽ mở thư mục cá nhân của bạn, bạn hãy chọn các tài nguyên phù hợp từ trong thư mục cá nhân.
  3. Trên cột Điều kiện hoàn thành bạn hãy cài đặt điều kiện cho từng Học liệu nếu đấy là học liệu tự học danh cho học sinh của bạn.