Tìm kiếm bài tập

Bài trước Bài tiếp theo

Khi năm học mới bắt đầu và số lượng bài tập bạn giao sẽ dần nhiều lên, để dễ dàng tìm kiếm một bài tập bất kỳ đã giao, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ giao diện bài tập của lớp học, bạn hãy chọn vào ô tìm kiếm phía góc phải màn hình.
  2. Nhập tên bài tập muốn tìm kiếm.
  3. Chọn phím Enter trên bàn phím của bạn để tìm kiếm.