Ngân hàng câu hỏi của tôi

Bài trước Bài tiếp theo

Để sử dụng ngân hàng câu hỏi cá nhân để tải lên câu hỏi từ dữ liệu cá nhân, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Tạo cây chủ đề:

 1. Từ thanh chức năng bên trái, chọn vào mục chức năng Ngân hàng câu hỏi.
 2. Chọn vào tính năng Câu hỏi của tôi.
 3. Chọn vào nút dấu + tạo cây chủ đề.

Thêm câu hỏi:

 1. Chọn vào nút Thêm câu hỏi và chọn thể loại câu hỏi mong muốn.
 2. Nhập liệu các trường thông tin theo yêu cầu.
 3. Chọn Thêm mới để hoàn thành thao tác.

Đổi chủ đề câu hỏi:

 1. Chọn vào biểu tượng cây bút phía bên phải màn hình.
 2. Tích chọn những câu hỏi mà bạn muốn chuyển chủ đề.
 3. Chọn vào biểu tượng thư mục.
 4. Chọn chủ đề mà bạn muốn di chuyển câu hỏi tới.

Xóa nhiều câu hỏi 1 lúc:

 1. Chọn vào biểu tượng cây bút phía bên phải màn hình.
 2. Tích chọn những câu hỏi mà bạn muốn xóa hoặc chọn vào nút tích ô tích trên cùng để tích tất cả.
 3. Chọn xác nhận khi hệ thống yêu cầu.