Đăng ký tài khoản

Bài trước Bài tiếp theo

Để có tài khoản truy cập và trải nghiệm Edulive, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn đăng ký sau:

  1. Truy cập vào trang Edulive với đường dẫn Trang chủ Edulive
  2. Chọn vào nút Đăng ký ngay ở phía trên cùng bên phải.
  3. Chọn loại tài khoản là Đăng ký cho Giáo viên.
  4. Nhập thông tin theo đề xuất của Edulive.
  5. Chọn nút Đăng ký để hoàn thành thao tác