Tìm kiếm học sinh

Bài trước Bài tiếp theoĐể tìm kiếm học sinh từ danh sách trong lớp, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm chọn vào ô Tìm kiếm.
  2. Nhập tên học sinh muốn tìm kiếm.
  3. Chọn phím Enter trên bàn phím của bạn để tìm kiếm.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn