Tìm kiếm học sinh

Bài trước Bài tiếp theo

Để tìm kiếm học sinh đã được thêm vào lớp, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ tính năng Danh sách học sinh, chọn vào ô tìm kiếm.
  2. Nhập tên học sinh mà bạn muốn tìm kiếm.
  3. Chọn phím Enter trên bàn phím để tiến hành tìm.