Giới thiệu ngân hàng câu hỏi

Bài trước Bài tiếp theo

Ngân hàng câu hỏi là chức năng lưu trữ để lưu trữ câu hỏi theo từng kho chủ đề. Ngân hàng được chia làm hai phần là Câu hỏi mẫu và Câu hỏi của tôi. Câu hỏi mẫu là kho ngân hàng câu hỏi được Edulive tổng hợp từ nhiều nguồn với số lượng lớn và nhiều mẫu câu hỏi chất lượng từ lớp 1 đến lớp 12 đa dạng môn học, đa dạng thể loại câu hỏi. Câu hỏi của tôi là kho ngân hàng câu hỏi do bạn tự tạo với đa dạng thể loại câu hỏi và bạn có thể dễ dàng chuyển đổi câu hỏi từ dữ liệu cá nhân của bạn lên hệ thống.