Giới thiệu khóa học yêu thích

Bài trước Bài tiếp theo

Chức năng khóa học yêu thích là nơi lưu trữ tất cả gói nội dung mà bạn đã yêu thích từ thư viện bài giảng. Hệ thống sẽ tự động lưu lại khóa học mà bạn yêu thích, quan tâm để bạn dễ dàng tìm lại. Với những khóa học mà bạn yêu thích nhưng chưa muốn mua và cần cân nhắc thì bạn hãy yêu thích khóa học để lưu lại nhé.