Chỉnh sửa thông tin học sinh

Bài trước Bài tiếp theo

Để chỉnh sửa thông tin học sinh đã tạo, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào học sinh muốn chỉnh sửa thông tin.
  2. Bấm vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  3. Chọn thao tác Chỉnh sửa để thực hiện.
  4. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa và chọn nút Lưu.