Xóa học sinh khỏi lớp

Bài trước Bài tiếp theo

Nếu bạn có tạo nhầm học sinh hay có học sinh lạ ghi danh vào lớp của bạn và bạn muốn xóa, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Bấm chọn vào học sinh muốn xóa khỏi lớp.
  2. Bấm vào nút Xóa khỏi lớp tại hộp thông tin phía bên trái.
  3. Chọn nút Xác nhận khi hệ thống yêu cầu.