Yêu thích bài giảng

Bài trước Bài tiếp theo

Khi bạn yêu thích một nội dung từ thư viện mẫu thì nội dung đó sẽ được lưu vào Thư mục Yêu thích của riêng bạn để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm lại các bài giảng mà mình quan tâm.

  1. Chọn trực tiếp hoặc tìm kiếm một nội dung mẫu mà bạn thích.
  2. Chọn nút yêu thích phía góc phải trên cùng của bài mẫu.