Yêu cầu học sinh xác thực lại

Bài trước Bài tiếp theo

Để yêu cầu học sinh trong lớp xác thực lại, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào học sinh muốn chỉnh sửa thông tin.
  2. Bấm vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  3. Chọn thao tác Yêu cầu xác thực lại để thực hiện.
  4. Chọn nút Xác nhận khi hệ thống yêu cầu.