Xem dữ liệu bài tập - Xuất dữ liệu

Bài trước Bài tiếp theo

Để xem và xuất dữ liệu lịch sử học của bài tập trong lớp, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào bài tập muốn tra thông tin.
  2. Xem bảng báo cáo làm bài tập của học sinh.
  3. Chọn nút Xuất dữ liệu phía góc phải trên cùng bên phải.