Chỉnh sửa bài tập

Bài trước Bài tiếp theoĐể chỉnh sửa thông tin của bài tập đã gửi, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào bài tập muốn sửa.
  2. Chọn nút Sửa của bảng thông tin bên trái.
  3. Thay đổi thông tin của bài tập và chọn nút Cập nhật để hoàn thành.
Những kết quả mà học sinh đã nộp và những kết quả đã được bạn chấm điểm thì vẫn được giữ nguyên.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn