Thêm giáo viên cùng chấm điểm

Bài trước Bài tiếp theoĐể thêm giáo viên cùng chấm điểm vào lớp, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trỏ chuột vào một lớp muốn cài đặt.
  2. Chọn vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  3. Chọn thao tác Thêm giáo viên chấm điểm để thực hiện.
  4. Nhập email hoặc số điện thoại của giáo viên phụ trách chấm điểm và chọn Lưu. (Điều kiện là giáo viên này đã đăng ký tài khoản trên Edulive bằng Email hoặc Số điện thoại)

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn