Thêm giáo viên cùng chấm điểm

Bài trước Bài tiếp theo

Trường hợp lớp học của bạn cần giáo viên khác hỗ trợ chấm điểm, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Trỏ chuột vào một lớp muốn cài đặt.
  2. Chọn vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  3. Chọn thao tác Thêm giáo viên chấm điểm để thực hiện.
  4. Nhập email hoặc số điện thoại của giáo viên phụ trách chấm điểm và chọn Lưu. (Điều kiện là giáo viên này đã đăng ký tài khoản trên Edulive bằng Email hoặc Số điện thoại)