Đánh giá - nhận xét

Bài trước Bài tiếp theo

Để đánh giá - nhận xét gói nội dung, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Hãy chọn vào gói nội dung mà bạn đã mua.
  2. Chọn vào mục đánh giá.
  3. Nhập nội dung đánh giá vào hộp văn bản.
  4. Chọn số lượng sao mà bạn muốn đánh giá cho gói nội dung.