Sử dụng theo nhu giảng dạy

Bài trước Bài tiếp theo

Để sử dụng gói nội dung cho nhu cầu dạy, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Hãy chọn vào gói nội dung mà bạn đã mua.
  2. Từ mục nội dung chọn nội dung mà bạn muốn dạy.
  3. Bạn có thể trình chiếu trực tiếp lên bảng tương tác, màn hình Tivi nếu đang dạy trực tiếp.