Giới thiệu lớp học

Bài trước Bài tiếp theo

Quản lý lớp học là nhu cầu chắc chắn phải có đối với giáo viên để quản lý học sinh, giao bài tập, quản lý học liệu... Với chức năng Lớp học của Edulive thì bạn có thể quản lý học sinh của mình liên tục, theo dõi bất thường bằng bộ thông báo của Edulive, kiểm soát tiến độ làm bài của học sinh, theo dõi báo cáo, chuẩn bị học liệu cho học sinh tự học hoặc giảng dạy. Hãy cùng chuyển sang các mục tiếp theo để tìm hiểu cách sử dụng chức năng này nhé.