Trải nghiệm bài giảng

Bài trước Bài tiếp theoĐể sử dụng bài giảng có sẵn trên thư viện, hãy làm theo các bước sau:

  1. Từ thư viện mẫu chọn một bài phù hợp với nhu cầu sử dụng.
  2. Bấm vào nút Trải nghiệm bài giảng để dùng thử mẫu.
Với tư cách là một giáo viên bạn có thể trực tiếp sử dụng bài mẫu này cho công nghệ lớp học tương tác của Edulive bằng cách tạo lớp học tương tác và tìm kiếm từ thư viện trong lớp.

Hướng dẫn liên quan: