Chia sẻ học liệu

Bài trước Bài tiếp theo

Để chia sẻ học liệu đã tạo cho học sinh, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ giao diện học liệu, bạn hãy chọn vào học liệu muốn chia sẻ.
  2. Chọn vào nút chia sẻ phía cuối học liệu.
  3. Bạn có thể sao chép trực tiếp đường dẫn vào gửi vào nhóm lớp cho học sinh hoặc sử dụng các đề xuất các sẵn và gửi trực tiếp qua các nền tảng Zalo, Facebook, Messenger