Sử dụng để chỉnh sửa theo nhu cầu cá nhân

Bài trước Bài tiếp theo

Để sử dụng gói nội dung cho nhu cầu chỉnh sửa cá nhân, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Hãy chọn vào gói nội dung mà bạn đã mua.
  2. Từ mục nội dung chọn nội dung mà bạn thấy hay và muốn chỉnh sửa lại theo nhu cầu sử dụng cá nhân.
  3. Bạn bấm mở nội dung lên, sau đó chọn vào nút chỉnh sửa màu vàng phía dưới cùng bên phải.