Tạo phiếu bài tập từ ngân hàng câu hỏi

Bài trước Bài tiếp theo

Để tạo phiếu bài tập từ ngân hàng câu hỏi, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Thêm câu hỏi vào giỏ:

 1. Truy cập và tìm kiếm câu hỏi theo hướng dẫn trước đó.
 2. Chọn vào biểu tượng giỏ hàng của câu hỏi mà bạn muốn thêm vào giỏ.

Thay đổi thứ tự câu hỏi trong giỏ:

 1. Chọn vào giỏ câu hỏi phía dưới cùng bên phải để mở giỏ các câu hỏi đã chọn.
 2. Chọn vào biểu tượng mũi tên tại tiêu đề Câu hỏi để thay đổi thứ tự hiển thị của câu hỏi trong phiếu.

Thay đổi điểm một câu hỏi:

 1. Chọn vào giỏ câu hỏi phía dưới cùng bên phải để mở giỏ các câu hỏi đã chọn.
 2. Tại cột điểm, chọn dấu + hoặc - để tăng giảm điểm của câu hỏi.

Thay đổi điểm tất cả câu hỏi:

 1. Chọn vào giỏ câu hỏi phía dưới cùng bên phải để mở giỏ các câu hỏi đã chọn.
 2. Tại hàng tiêu đề, chọn vào ô vuông để chọn tất cả câu hỏi.
 3. Tại cột điểm, chọn dấu + hoặc - để tăng giảm điểm của câu hỏi.
 4. Chọn vào nút đổi điểm để xác nhận.

Đặt điều kiện hoàn thành cho phiếu bài tập:

 1. Chọn vào giỏ câu hỏi phía dưới cùng bên phải để mở giỏ các câu hỏi đã chọn.
 2. Chọn vào ô nhập điều kiện hoàn thành để nhập giá trị, đơn vị được tính là %.

Tải phiếu xuống máy tính cá nhân:

 1. Chọn vào giỏ câu hỏi phía dưới cùng bên phải để mở giỏ các câu hỏi đã chọn.
 2. Tại phần xem trước phía bên phải, chọn vào nút có biểu tượng tải xuống.

In phiếu:

 1. Chọn vào giỏ câu hỏi phía dưới cùng bên phải để mở giỏ các câu hỏi đã chọn.
 2. Tại phần xem trước phía bên phải, chọn vào nút có biểu tượng in.

Xóa một câu hỏi khỏi giỏ:

 1. Chọn vào giỏ câu hỏi phía dưới cùng bên phải để mở giỏ các câu hỏi đã chọn.
 2. Trỏ chuột vào câu hỏi muốn xóa và chọn biểu tượng thùng rác để xóa câu hỏi.

Xóa nhiều câu hỏi khỏi giỏ:

 1. Chọn vào giỏ câu hỏi phía dưới cùng bên phải để mở giỏ các câu hỏi đã chọn.
 2. Tại hàng tiêu đề, chọn vào ô vuông để chọn tất cả câu hỏi.
 3. Chọn biểu tượng thùng rác để xóa câu hỏi.

Tạo phiếu từ câu hỏi đã chọn:

 1. Chọn vào giỏ câu hỏi phía dưới cùng bên phải để mở giỏ các câu hỏi đã chọn.
 2. Kiểm tra lại danh sách câu hỏi đã chọn đã chính xác chưa.
 3. Chọn nút Tạo phiếu để tạo.
 4. Chọn thư mục để lưu phiếu và đặt tên cho phiếu.