Đánh giá bài giảng

Bài trước Bài tiếp theo

Để đánh giá và nhận xét bài giảng trên Edulive, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn trực tiếp hoặc tìm kiếm một nội dung mẫu mà bạn thích.
  2. Chọn vào mục đánh giá.
  3. Nhập nội dung đánh giá, chọn mức sao và nhập nội dung đánh giá mà bạn muốn phản hồi cho nhà sản xuất nội dung.
  4. Chọn nút Gửi đánh giá để hoàn thành thao tác.