Tạo lớp học mới

Bài trước Bài tiếp theo

Để tạo lớp học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ giao diện lớp học, bạn hãy chọn vào nút Tạo lớp học phía trên cùng bên phải.
  2. Nhập tên cho lớp học của bạn.
  3. Chọn Lưu để tạo lớp.