Tạo lớp học mới

Bài trước Bài tiếp theoĐể tạo lớp học, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút Tạo lớp học phía trên cùng bên phải.
  2. Nhập tên cho lớp học của bạn.
  3. Chọn Lưu để tạo lớp.
Sau khi tạo xong bạn có thể bấm vào lớp để mở ra giao diện quản lý, bạn có thể thêm học sinh, giao bài, chấm điểm, xuất báo cáo học tập của học sinh.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn