Chấm điểm bài tập đã giao

Bài trước Bài tiếp theo

Để chấm điểm bài tập tự luận đã giao, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào bài tập muốn chấm điểm.
  2. Từ danh sách học sinh và chọn vào học sinh đã nộp bài để chấm điểm.
  3. Bấm trực tiếp vào bài tập của học sinh để chấm đúng sai và hệ thống sẽ tự động tính điểm theo tỉ lệ đúng/sai trên thang điểm 10. Bạn cũng có thể kéo xuống cuối và chấm điểm bằng cách bấm trực tiếp (từ 1 – 10) hoặc nhập số bằng bàn phím của mình (điểm sẽ giới hạn theo cài đặt điểm giới hạn của bài tập).
  4. Khi chấm điểm xong bạn có thể tặng huy hiệu cho học sinh có thành tích tốt bằng cách bấm vào biểu tượng cảm xúc và chọn huy hiệu.
  5. Chọn nút Lưu để hoàn thành chấm điểm.