Sử dụng theo nhu cầu học

Bài trước Bài tiếp theo

Để sử dụng gói nội dung cho nhu cầu học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Hãy chọn vào gói nội dung mà bạn muốn học hôm nay.
  2. Từ mục nội dung chọn nội dung mà bạn muốn học.