Xóa lớp học

Bài trước Bài tiếp theo

Nếu bạn tạo nhầm lớp học và muốn xóa, thì bạn có thể sử dụng chức năng xóa lớp học. Để xóa lớp học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Trỏ chuột vào một lớp muốn cài đặt.
  2. Chọn vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  3. Chọn thao tác xóa lớp để thực hiện.
  4. Chọn nút Xác nhận khi hệ thống yêu cầu.