Xem dữ liệu học sinh - Xuất dữ liệu

Bài trước Bài tiếp theo

Để xem và xuất dữ liệu lịch sử học của học sinh trong lớp, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào học sinh muốn tra thông tin.
  2. Xem bảng báo cáo làm bài tập của học sinh.
  3. Chọn nút Xuất dữ liệu phía góc phải trên cùng bên phải.