Xem báo cáo học liệu

Bài trước Bài tiếp theo

Để xem báo cáo của từng học liệu, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ giao diện học liệu, bạn hãy chọn vào học liệu muốn xem báo cáo.
  2. Bấm trực tiếp vào tên học liệu.