Làm thử bài tập tự luận

Bài trước Bài tiếp theo

Để kiểm tra lại bài tập tự luận đã giao và xem trước học sinh trong lớp khi làm bài sẽ thấy giao diện như thế nào để hướng dẫn các con, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau: 

  1. Chọn vào bải tập muốn làm thử.
  2. Chọn nút Làm thử bài tập của bảng thông tin bên trái.
  3. Bấm vào nút Chọn tệp tải lên các bài tập đã làm với định dạnh hình ảnh, âm thanh, video hoặc pdf.