Đổi tên lớp học

Bài trước Bài tiếp theoĐể đổi tên lớp học, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trỏ chuột vào một lớp muốn cài đặt.
  2. Chọn vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  3. Chọn thao tác Sửa tên lớp để thực hiện.
  4. Nhập tên mới cho lớp học và chọn Lưu.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn