Thêm học sinh vào lớp

Bài trước Bài tiếp theo

Có 3 cách để thêm học sinh vào lớp, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để thêm học sinh vào lớp nhé:

- Cách 1: Nhập từng học sinh

  1. Chọn nút Thêm học sinh.
  2. Nhập tên học sinh.
  3. Nhập email hoặc số điện thoại định danh của học sinh để thêm trực tiếp học sinh vào lớp.
  4. Nhập thông tin ngày sinh của học sinh (thông tin không bắt buộc).

- Cách 2: Nhập nhiều học sinh bằng Excel

  1. Chọn vào nút Thêm học sinh.
  2. Chọn nút Nhập file Excel.
  3. Chọn nút Tải xuống để tải bảng mẫu và nhập thông tin học sinh lên bảng mẫu theo hướng dẫn của bảng.
  4. Chọn tệp Excel mà bạn vừa điền đầy đủ thông tin.
  5. Chọn nút Nhập để tài tệp Excel lên hệ thống.

- Cách 3: Bạn có thể chủ động mở cài đặt Cho phép tự ghi danh bằng cách bấm vào nút này phía trên cùng bên phải.