Xóa bài tập trong lớp

Bài trước Bài tiếp theoĐể xóa bài tập đã giao, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào bài tập muốn xóa.
  2. Chọn nút Xóa của bảng thông tin bên trái để xóa.
Khi xóa bài tập thì những dữ liệu bài tập học sinh đã nộp, điểm bài tập của học sinh cũng bị xóa theo, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện hành động này.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn