Xóa bài tập trong lớp

Bài trước Bài tiếp theo

Để xóa bài tập trong lớp, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào bài tập muốn xóa.
  2. Chọn nút Xóa của bảng thông tin bên trái để xóa.