Ngân hàng câu hỏi mẫu

Bài trước Bài tiếp theo

Để dễ dàng tìm kiếm câu hỏi thuộc chủ đề mong muốn, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Từ thanh chức năng bên trái, chọn vào mục chức năng Ngân hàng câu hỏi.
  2. Chọn vào tính năng Câu hỏi mẫu.
  3. Chọn lớp bạn muốn tìm câu hỏi.
  4. Từ cây chủ đề bạn hãy chọn môn học và chủ đề của bạn.