Giới thiệu chức năng Bài tập

Bài trước Bài tiếp theo

Bài tập là chức năng hỗ trợ giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh với hai định dạng là bài tự luận và phiếu bài tập tương tác của Edulive. Giáo viên có thể dễ dàng giao bài chỉ với vài thao tác đơn giản, có thể theo dõi báo cáo tiến độ, kết quả làm bài của các con và gửi báo cáo đến phụ huynh.