Xóa học liệu

Bài trước Bài tiếp theo

Để xóa học liệu đã tạo, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ giao diện học liệu, bạn hãy chọn vào học liệu muốn xóa.
  2. Chọn vào nút ba chấm phía cuối học liệu.
  3. Chọn vào nút Xóa nội dung để xóa.