Đăng nhập tài khoản

Bài trước Bài tiếp theo

Bạn đã có tài khoản nhưng chưa biết cách đăng nhập, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn để truy cập nhé:

  1. Truy cập vào trang Edulive với đường dẫn Trang chủ Edulive
  2. Chọn vào nút Đăng nhập ở phía trên cùng bên phải.
  3. Nhập tài khoản và mật khẩu của bạn.
  4. Chọn nút Đăng nhập để hoàn thành thao tác.