Làm thử bài tập

Bài trước Bài tiếp theoĐể làm thử bài tập đã giao, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào bải tập muốn làm thử.
  2. Chọn nút Làm thử bài tập của bảng thông tin bên trái.
  3. Bấm vào nút Chọn tệp tải lên các bài tập đã làm với định dạng hình ảnh, âm thanh, video hoặc pdf.
Mục đích chức năng làm thử bài tập với giao diện của học viên để bạn có thể xem lại học viên sẽ nhìn thấy bài tập của mình trông như thế nào mà chỉnh sửa cho phù hợp nhu cầu.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn